Bölüm Erasmus Koordinatörleri

Akademik Birim Fakülte/Enstitü Koordinatörü Bölüm/Anabilim Dalı Bölüm/Anabilim Dalı Koordinatörü
 
Fen Bilimleri Ensitüsü Dr. Öğr.Üyesi Tülay Görü Doğan Mimarlık Ana Bilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi Milorad Pavlovic
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dr. Öğr.Üyesi Tülay Görü Doğan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi Gülşah Çalışkan Koç
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi Nihan Sidar Turizm İşletmeciliği Dr.Öğr.Üyesi Dimitris Agouridas
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Gaye Topa Çiftçi  İletişim Tasarımı ve Yönetimi Dr.Öğr.Üyesi Gaye Topa Çiftçi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr.Öğr.Üyesi Gülşah Çalışkan Koç
Mimarlık Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Milorad Pavlovic  Mimarlık (İngilizce) Dr.Öğr.Üyesi Milorad Pavlovic
Mimarlık
(Türkçe)
Dr.Öğr.Üyesi Milorad Pavlovic