Diploma Eki

Diploma Eki (DE) nedir?
Diploma Eki (DE), yükseköğretim diploması ile birlikte verilen ve alınan eğitimin seviyesini, içeriğini ve statüsünü standart bir şekilde tanımlayan bir belgedir. Diploma Eki, yükseköğretimde şeffaflık sağlayarak, hareketliliği destekleyerek ve hayat boyu öğrenme fırsatları sunarak, öğrenciler ve yükseköğretim kurumlarına birçok açıdan katkıda bulunmaktadır.
 
Diploma Eki sekiz bölümden oluşmaktadır:
 
 1. Diplomaya Sahip olan kişi ile ilgili bilgiler
  1. Soyadı:
  2. Adı :
  3. Doğum tarihi (gün/ay/yıl):
  4. Öğrenci numarası :
 
 1. Alınan derece ile ilgili bilgiler
  1. Derecenin adı : (Türkçe)
  2. Alınan derecenin ana alanı :
  3. Dereceyi veren kurumun adı ve statüsü : (Türkçe)
  4. Eğer 2.3’ten farklı ise programı yürüten Kurumun adı ve statüsü :
2.5.Öğrem dili :
 
 1. Alınan derecenin düzeyi ile ilgili bilgiler
3.1. Derecenin düzeyi :
3.2. Programın normal süresi :
3.3. Programa kabul edilme koşulları :
 
 1. Programın içeriği ile ilgili bilgiler
4.1. Programın türü :
4.2. Program hakkında detaylı bilgi :
4.3. Alınan dersler/notlar/krediler :
4.4. Notlandırma sistemi hakkında bilgi :
4.5. Alınan derecenin sınıflandırılması (Türkçe) :
 
 1. Elde edilen derecenin kullanım alanları
5.1. Bir üst dereceye başlama imkanı :
5.2. Meslek icra etme hakkı (eğer varsa) :
 
 1. Ek bilgiler
6.1. Ek bilgi :
6.2. Bilgi elde edilebilecek başka kaynaklar:
 
 1. Diploma Eki’nin onaylanması
7.1. Tarih :
7.2. İmza :
7.3. İmzalayanın unvanı :
7.4. Soğuk damga/Resmi mühür :
 
 1. Ulusal Yükseköğretim Sistemi Hakkında Bilgi
Orijinal Diplomada adı verilen kişinin ait olduğu ulusal yükseköğrenim sisteminin bir tarifinin, Diploma Ekine muhakkak iliştirilmesi gerekir. Bu tarif, Ulusal Akademik Bilgi Merkezleri; National Recognion Informaon Centres (NARICs) adlı kuruluştan temin edilir: www.enic-naric.net Bu doğrultuda Yükseköğrem sistemi ile ilgili bilgi tüm üniversiteler için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanır ve gerektiğinde güncellenir. Bu kısımda Türk eğim sistemini gösteren genel şema da bulunmaktadır. Şemada diploma sahibinin aldığı dereceye karşılık gelen kutu kenarları kalınlaştırılarak belirgin hale getirilmektedir. Her sekiz bölümün de doldurulması gerekmektedir. Bilgi sağlanmayan (boş bırakılan) bir bölüm olursa, niçin boş bırakıldığına dair açıklama yapmak gerekir. Kurumların, Diploma Ekine, diplomanın kendisine uyguladıkları tasdik ve meşrulaştırma süreçlerini aynen uygulamaları gerekmektedir. AHEP Üniversitesi, Bologna Kararları gereği 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ve sonrası mezunlarına başvuruları halinde birinci nüshası ücretsiz olmak üzere Diploma Eki verecektir.
 
Diploma Eki (DE) ne değildir?
 • Bir öz geçmiş değildir.
 • Transkript veya diploma değildir.
 • Kurumsal tanınma garantisi sağlayan otomatik bir sistem değildir.

Diploma Eki’nin Öğrenciler için faydaları:
 • Yurtdışında daha kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen bir diplomaya sahip olunması,
 • Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenimi boyunca kazandığı yeterliliklerin kusursuz bir tanımını içermesi,
 • Öğrencinin başarı ve yeterliliklerinin tarafsız bir ifadesi olması,
 • İş imkânlarına veya ileri seviyedeki yurt dışı eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlaması,
 • İstihdam edilebilmeyi desteklemesidir.

Diploma Eki’nin Yükseköğretim Kurumları için faydaları:
 • Akademik ve mesleki tanınmanın artmasını sağlayarak, yeterliliklerin şeffaflığını artırması,
 • Bütün Avrupa’da kabul gören ortak bir çerçeveyi sunarken, ulusal ve kurumsal özerkliği de aynı zamanda koruması,
 • Kazanılan yeterliliklerin farklı bir eğitimsel bağlamda da kolayca anlaşılarak değerlendirilmesini sağlaması,
 • Kurumun yurt dışında daha çok bilinmesini sağlaması,
 • Mezunların ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilebilmesini kolaylaştırması,
 • Diplomaların içerik ve tanınırlığı açısından, kurumların idari birimlerinde ortaya çıkan birçok soruya cevap verilmesini sağlayarak zaman kazandırmasıdır.

AHEP Üniversitesi’nde ECTS Uygulaması
AHEP Üniversitesi, aşağıdaki ECTS yapılarını uygulamaktadır:
 • 4 yıllık Lisans programı: 240 AKTS
 • Tezli yüksek lisans programı: 120 AKTS