Genel Kayıt Koşulları

TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN
Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler. Bunun dışında, Mutfak Sanatları ve Yönetimi lisans programı ile Moda ve Tekstil Tasarımı lisans programında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, ön kayıt yaptırarak Üniversitemiz tarafından hazırlanan özel yetenek sınavına girmek zorundadırlar. Yükseköğretim kanununa göre, Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, seçecekleri ön lisans programının mezun oldukları meslek liselerindeki alanlarıyla uyumlu olması durumunda iki yıllık ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere, sınava girmeden başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne ve genel not ortalamalarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.

Tezli yüksek lisans programları ile doktora programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yürütülen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’na (ALES) girerek, bu sınavdan alacakları puan sonucunu başvuruları esnasında sunmalıdırlar. Uluslararası geçerliliği olan GRE (Graduate REcord of Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavları da ALES yerine geçebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ALES/GMAT/GRE sınavlarından herhangi birine girmiş olma koşulu aranmaz.

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.

Başvuru sahipleri, aynı zamanda üniversiteler tarafından belirlenen lisansüstü program kabul koşullarını da yerine getirmelidirler

TAM ZAMANLI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN 
Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumları dengi olan okullardan mezun olan ve üniversitenin belirlediği koşulları sağlayan adaylar, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nde lisans düzeyinde (4 yıllık) öğretim verilen programlar için ayrılan yurt dışı kontenjanlarına başvurabilirler.

Ayrıca, her hangi bir üniversitede öğrenim görenler bir veya iki dönem öğretim görmek üzere misafir öğrenci statüsünde Alanya HEP' e kabul edilebilirler.

Yurt dışı kontenjanlardan yabancı uyruklu olanların yanı sıra TC uyruklu olup ortaöğretiminin tümünü yurt dışında tamamlayan adaylar da yararlanabilir.

Her akademik yıl için, yurt dışı kontenjanlarından yararlanacak adaylarda aranacak koşullar Üniversitenin web sitesinde http://www.alanyahep.edu.tr/en/uluslararasi-ogrenciler adresinde yayınlanır.

Lisansüstü programlara başvurmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, bölümlere özgü kayıt kabul koşullarını yerine getirmek zorundadırlar. Yurt dışı kontenjanlarından yararlanacak adaylarda aranacak koşullar belirlenerek Üniversitenin web sitesinde http://www.alanyahep.edu.tr/en/uluslararasi-ogrenciler adresinde yayınlanır.

ULUSLARARASI DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN
Değişim öğrencilerin kabulü, Alanya HEP Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere kayıtlanarak bir ya da iki dönem Alanya HEP Üniversitesi’ nde öğrenim görebilmektedir.

YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN
Herhangi bir yükseköğretim kurumundan Alanya HEP Üniversitesi’ ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen koşulları sağlamaları gerekmektedir. Yatay geçiş öğrencilerinin kayıt kabulleri, üniversite tarafından belirlenen kontenjanlara göre yapılmaktadır.

MİSAFİR ÖĞRENCİLER İÇİN
Kendi ülkelerinde herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte olan ya da mezun olan öğrenciler, misafir öğrenci olarak öğrenim görmek üzere İEÜ’ye başvuruda bulunabilmektedirler. Öğrenciler, bir öğrenci belgesi ve kayıtlanmak istedikleri dersleri belirten bir dilekçeyle Uluslar arası İlişkiler Ofisi’ne başvurularını iletebilirler. Alanya HEP Üniversitesi’ nde eğitim dilinin tüm programlarda İngilizce olması nedeniyle, misafir öğrenci olarak öğrenim görmek isteyenlerin, ders kayıtlarından önce İngilizce dil yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir.

İlgili akademik birim/bölümlerin onayının ardından öğrenciler kesin kayıt prosedürünü tamamlamalıdırlar.

Alanya HEP Üniversitesi' nde bir dönem ya da tüm akademik yıl boyunca öğrenim görecek olan misafir öğrenciler, öğrenim ücretlerini, kayıtlandıkları derslerin kredi saati başına öderler.

Misafir öğrencilere, öğrenimlerine başlamadan önce, Alanya HEP Üniversitesi’ nde kayıtlanacakları derslerle ilgili olarak kendi üniversitelerinden tanınırlık konusunda onay almaları önemle tavsiye edilir.