Uluslararasılaşma

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, gelişmek ve uluslararası platformda ilerleyebilmek için bireylerle, kurumlarla, kültürlerle ve dünyadaki tüm toplumlarla uyum içerisinde olunması gerektiği gerçeğinin farkındadır. Bu bakımdan Alanya HEP Üniversitesi “ uluslararasılaşma” yı araştırmada, eğitimde ve teknolojide kolay transfer edilebilir çalışmalar için önemli bir adım olarak değerlendirmektedir.

Alanya HEP Üniversitesi' nin uluslararasılaşma ile ilgili uzun vadedeki hedefleri ve bu hedeflerin uygulanması için izlenecek yol aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • Alanya HEP Üniversitesi tarafından sunulan programların uluslararası tanınırlığını ve geçerliliğini sağlamak
  • Alanya HEP Üniversitesi' nin sunduğu ders ve programlara uluslararası katılımları artırmak,
  • Alanya HEP Üniversitesi ve yurtdışındaki üniversiteler arasında öğrenci değişimini geliştirmek,
  • Uluslararası akademik ve mesleki etkinlikleri artırmak,
  • Kültürler arası bilinçlilik düzeyini geliştirmek,

Bütün bu hedefleri doğrultusunda,  Alanya HEP Üniversitesi’nin uluslararası akademik ilişkilerindeki hızlı gelişme ve yoğunlaşmaya cevap vermek, uluslararası seçkin kurum ve kuruluşlarla  işbirliği içerisine girerek hem Alanya HEP Üniversitesi’ne hem de Alanya’ya uluslararası platformda saygın bir yer kazandırmak amacıyla 2017 yılında Uluslararası İlişkiler Ofisi kurulmuştur.

Alanya HEP Üniversitesi, yurt dışındaki seçkin üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimini, ortak araştırma ve bilimsel çalışma olanaklarını sağlayacak bağlantılar kurarak tüm paydaşlar için uluslararası alanda yeni olanaklar yaratmaktadır.