Dil Dersleri

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nda verilen dersler öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini, bireysel çalışma becerilerini, iletişim kabiliyetlerini ve dil farkındalıklarını arttırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek amacıyla dinleme, okuma, konuşma, yazma dil bilgisi ve kelime olmak üzere 6 farklı ders verilmektedir.